Szöveg keresése az oldalon
 
342.jpg
Faluszentély (lape vil)/Village sanctuary. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
344.jpg
A földisten, yĩang Sữ oltárai/Altars of the divinity of the soil, yĩang Sữ. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune,1985.
568.JPG
Házioltárok/House altars. Trứl Vứl falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
1211.jpg
Házioltárok/House altars. Vung Kho falu/village, Ða Krông járás/commune, 1986.
1212.jpg
Házioltárok/House altars. Vung Kho falu/village, Ða Krông járás/commune, 1986.
1213.jpg
Házioltárok/House altars. Vung Kho falu/village, Ða Krông járás/commune, 1986.
1322.jpg
A falu- és ágazatfőnök imája, jóslófácskákkal/The prayer of the head of the village and of the lineage, with divination blocks. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1337.JPG
Yĩang Aruông oltárok sora/Row of the Yĩang Aruông altars. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1342.JPG
Yĩang Abon kobaktök oltára a ház szakrális sarokoszlopán/The altar with the gourd of Yĩang Abon on the sacred housepost. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1346.JPG
A ház szakrális sarokoszlopa, rajta yĩang Abon oltára, mögötte yĩang Aruông oltárok/The altar with the gourd of Yĩang Abon on the sacred housepost; in the background yĩang Aruông altars. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1348.JPG
Nagytotál a ház oltárairól/Panoramic view of the house altars. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1394.jpg
Áldozatbemutatással egybekötött ima az Állami Gazdaságban az újonnan kapott tehenek miatt/Sacrificial prayer in the State Farm on the occasion of having received new animals(cattle)from the central authorities. Sabai falu határa/Confines of Sabai village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1398.jpg
Yĩang Kuruang áldozati tálcája (1 csirke) az Állami Gazdaságban az újonnan kapott tehenek miatt rendezett szertartáson/The sacrificial plate of Yĩang Kuruang (1 chicken). Sacrifice at the State Farm on the occasion of having received new animals (cattle) from the central authorities. Sabai falu határa/Confines of Sabai village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1399.jpg
Yĩang Sữ áldozati tálcája (1 disznó) az Állami Gazdaságban az újonnan kapott tehenek miatt rendezett szertartáson. /The sacrificial plate of Yĩang Sữ (1 piglet). Sacrifice at the State Farm on the occasion of having received new animals (cattle) from the central authorities. Sabai falu határa/Confinces of Sabai village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1400.jpg
Áldozatbemutatással egybekötött ima az Állami Gazdaságban az újonnan kapott tehenek miatt rendezett szertartáson/Sacrificial prayer at the State Farm on the occasion of having received new animals(cattle)from the central authorities. Sabai falu határa/Border of Sabai village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1462.jpg
Az elemi iskola/The elementary school. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1463.jpg
Tanítás az iskolában/A school class. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1465.JPG
Chiet kamnỡt oltárok mpơaq Tam házában/ Chiet kamnỡt altars in a house.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1509.jpg
Achuaih Hôn a „bivalyevő” chiet tatơam bar oltárt készíti/Achuaih Hôn prepares the final („buffalo eater”) form of chiet tatơam bar altar. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1510.jpg
Achuaih Hôn a „bivalyevő” chiet tatơam bar oltárt készíti/Achuaih Hôn prepares the final („buffalo eater”) form of chiet tatơam bar altar. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1514.jpg
Achuaih Hôn a háza ajtajában ülve, a levágandó állatokra rizst szórva imát (saraiq) recitál/Sitting in the door of his house, achuaih Hôn recites a prayer (saraiq) over the animals to be sacrificed. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1518.jpg
Az áldozati állatok levágása a ház verandáján/Killing the sacrificial animals on the verandah of the hosue. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1522.jpg
Áldozati tálca, rajta a rituális módon feltálalt csirkék, illetve jóslófácskák/Sacrificial plate, on which cooked chicken is served in a ritual way, and on which there are divination blocks. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1530.jpg
Achuaih Hôn imája a jóslófácskákkal/Prayer of Achuaih Hôn and the use of the divination blocks. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1531.jpg
Achuaih Hôn imája a jóslófácskákkal/Prayer of Achuaih Hôn and the use of the divination blocks. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1534.jpg
„Vidék”-szentély (lape kuruang/cham lape)/Sanctuary of the „region” (lape kuruang/cham lape). Hoong falu (Hướng Linh járás) határában/Border of Hoong village, Hướng Linh commune, 1986.
1540.jpg
Az egyik oltár a vidék-szentélyben(lape kuruang/cham lape)/One of the altars in the sanctuary of the „region” (lape kuruang/cham lape). Hoong falu (Hướng Linh járás) határában/Border of Hoong village (Hướng Linh commune), 1986.
1542.jpg
Az oltárok a „vidék”-szentélyben (lape kuruang/cham lape)/Altars in the sanctuary of the „region” (lape kuruang/cham lape). Hoong falu (Hướng Linh) határában/Border of Hoong village (Hướng Linh commune), 1986.
1547.jpg
A „vidék szentély” ligete a nedvesrizs földek felől nézve/The grove of the sanctuary of the „region” viewed from the rice-fields. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1548.jpg
A „vidék”-szentély ligete a nedvesrizs földek felől nézve/The grove of the sanctuary of the „region” viewed from the rice-fields. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1550.jpg
Oltárok Hoong falu falu-szentélyében/Altars in the village sanctuary. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1554.jpg
Oltárok Hoong falu falu-szentélyében/Altars in the village sanctuary. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1555.jpg
Oltárok Hoong falu falu-szentélyében/Altars in the village sanctuary. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1556.jpg
Oltárok Hoong falu falu-szentélyében/Altars in the village sanctuary. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1560.jpg
Egy sír Hoong falu temetőjében. A sír előtt jól láthatók a halotti mellékletek: hátikosár (achoiq), benne derékra fűzhető fonott kosár (adữ)/A grave in the cemetery of Hoong village. In front of it are the grave-goods: a big carrying basket (achoiq) and in it, another, smaller type of basket worn on the hips (adữ). Hoong falu/falu, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1561.jpg
Egy sír Hoong falu temetőjében/A grave in the cemetery of Hoong village. Hướng Linh járás/commune, 1986.
1562.jpg
Egy sír Hoong falu temetőjében/A grave in the cemetery of Hoong village. Hướng Linh járás/commune, 1986.
1594.jpg
Achuaih Yung sámánfejdísze/Shamanic headdress of achuaih Yung.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1595.jpg
Achuaih Yung sámánfejdíszének IV. ága/The fourth branch of achuaih Yung’s headdress. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1596.jpg
Achuaih Yung sámánfejdíszének III. ága/The third branch of achuaih Yung’s headdress. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1597.jpg
Achuaih Yung sámánfejdíszének II. ága/The second branch of achuaih Yung’s headdress. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1598.jpg
Achuaih Yung sámánfejdíszének I. ága/The first branch of achuaih Yung’s headdress. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1599.jpg
Achuaih Yung sámánfejdísze kollégám, a néhai Vũ Ðình Lợi fején/Achuaih Yung’s shamanic headdress worn by my late Vietnamese colleague, Vũ Ðình Lợi.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1600.jpg
Achuaih Yung sámánfejdísze kollégám, a néhai Vũ Ðình Lợi fején/Achuaih Yung’s shamanic headdress worn by my late Vietnamese colleague, Vũ Ðình Lợi.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1602.jpg
Achuaih Yung sámánfejdísze kollégám, a néhai Vũ Ðình Lợi fején/Achuaih Yung’s shamanic headdress worn by my late Vietnamese colleague, Vũ Ðình Lợi.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1603.jpg
Achuaih Tữ készülő sámánfejdíszének kellékei egy fémtálcán/Collected elements of achuaih Tữ’s intended shamanic headdress displayed on a metallic plate. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1605.jpg
Részlet az achuaih Tữ készülő sámánfejdíszének kellékeit tartalmazó tálcáról/Detail from the metallic plate containing the collected elements of achuaih Tữ’s intended shamanic headdress. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1606.jpg
Achuaih Tữ készülő sámánfejdíszének kellékei egy fémtálcán/Collected elements of achuaih Tữ’s intended shamanic headdress displayed on a metallic plate. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1629.jpg
Achuaih Bê, a sámán, a szertartás kezdetén felteszi a fejére a sámánfejdíszt/The shaman, achuaih Bê, puts on his headdress at the beginning of the ceremony. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1630.jpg
Achuaih Bê, a sámán a szertartás kezdetén felteszi a fejére a sámánfejdíszt/ The shaman, achuaih Bê, puts on his headdress at the beginning of the ceremony. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1632.jpg
„Bételrágási” ima (cha panang labaq): a sámán az egyik résztvevőnek italt kínál a bételes csészéből a legyezőjén/„Betel chewing” prayers (cha panang labaq): the shaman offers a small cup of alcohol to one of the participants in the ritual. The small cup is placed into a bigger cup containing the requisites for betel chewing and is served on the fan of the shaman. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1635.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu): a sámán a legyezőjére szórt rizsszemeket számlálja/Divination with rice(sêang  rakáu): the shaman counts the number of rice grains on his fan. Dông Cho falu/falu, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1636.jpg
A sámán (achuaih Bê) a segéd (mpơaq Kham) idioglott klarinét (pĩ) kíséretére sámánéneket énekel/The shaman  (achuaih Bê) is singing accompanied by his assistant (mpơaq Kham)on the idioglot clarinet (pĩ). Dông Cho falu, Hướng Linh,1986.
1638.jpg
Rizsjóslás (sêang rakáu) a tálca szélén: a sámán a legyezőjére szórt rizsszemeket számlálja/Divination with rice(sêang rakáu) on the rim of the plate: the shaman counts the number of grains of rice. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1641.jpg
Rizsjóslás (sêang rakáu) a tálca szélén: a sámán a legyezőjére szórt rizsszemeket számlálja/Divination with rice(sêang rakáu) on the rim of the plate: the shaman counts the number of grains of rice. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1645.jpg
Jóslás a felállított karddal (sêang  dao ayứn)/Divination with the sword balanced vertically. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1647.jpg
A sámán szétnyitott legyezővel imádkozva köszönti a szellemeket/ The shaman, with his fan opened wide, welcomes the divinities. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1677.jpg
Jóslás a felállított karddal (sêang  dao ayứn) / Divination with the sword balanced vertically. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1691.jpg
A sámán összecsukott legyezőjével mutogat az áldozati tálcákra: hívja a szellemeket „enni” / The shaman invites the divinities to eat. With his closed fan he shows them the sacrificial plates destined for them. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1709.jpg
A sámán alkoholos csészével a kezében köröz a tálcák fölött: hívja a szellemeket „inni” / With a small cup of alcohol in his hand, the shaman invites the divinities to drink. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1714.jpg
Jóslás a kardra feltűzött fémedénnyel (sêang  adéh) / Divination with the metal pot on top of the sword: the point of the sword is inserted into the handle of a metal pot and the whole lot is balanced upright. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1718.jpg
Jóslás a kardra felszúrt főtt csirkével (sêang  ntruôi) / Divination with the chicken on top of the sword: the sword is thrust into a cooked chicken destined for the shaman’s helping spirit and is balanced vertically. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1725.jpg
Jóslás a tojáson keresztbefektetett karddal (sêang  dao tâng tarễl ntruôi) / Divination with the sword placed horizontally across the egg (sêang  dao tâng tarễl ntruôi)in the China bowl. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1729.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu) a tálca szélén: a sámán a legyezőjére szórt rizsszemeket számlálja / Divination with rice(sêang rakáu) on the rim of the plate: the shaman counts the number of grains of rice. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1737.jpg
Lantot készítő fiú / Boy, making a lute. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1757.jpg
A készülő dorombot parázs fölött melegítik / Manufacturing a jew’s harp: the instrument is warmed over fire. Dông Cho falu, Hướng Linh, 1986.
1758.jpg
A doromb rezgő nyelvét késsel vékonyítják / The tongue of the jew’s harp is being thinned with a knife. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1764.jpg
Aruông yĩang Yar (Koh) oltár / Aruông yĩang Yar (Koh)altar. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1765.jpg
Aruông yĩang Yar (Koh) oltár / Aruông yĩang Yar (Koh)altar. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1792.jpg
Achuaih Bê sámánoltára, nagytotál / Shamanic altar of achuaih Bê. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1793.jpg
Achuaih Bê sámánoltára, mellette a pen tham / Shamanic altar of achuaih Bê, beside a pen tham. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1794.jpg
Achuaih Bê sámánoltára, mellette a pen tham / Shamanic altar of achuaih Bê, beside a pen tham. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1795.jpg
Attribútumok achuaih Bê sámánoltárán: csónak, tojásból készült dob, bambuszló / Appurtenances of achuaih Bê’s shamanic altar: boat, drum made of an egg, bamboo horse. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1796.jpg
Attribútumok achuaih Bê sámánoltárán: bambuszdob, edénysor, csónak /  Appurtenances of achuaih Bê’s shamanic altar: bamboo drum, a row of metal pots, boat. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1797.jpg
Attribútumok achuaih Bê sámánoltárán: legyező, íj és nyíl, sámánfejdísz / Appurtenances of achuaih Bê’s shamanic altar: fan, bow and arrow, shamanic headdress. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1798.jpg
Attribútumok achuaih Bê sámánoltárán, lent: napkorong, mơatlien, faló / Appurtenances of achuaih Bê’s shamanic altar (lower part): sun, mơatlien, and wooden horse. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1799.jpg
Attribútumok achuaih Bê sámánoltárán: a 100-100 darab ntroeiből álló füzérek / Appurtenances of achuaih Bê’s shamanic altar: a string of 100-100 ntroei. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1800.jpg
A pen tham, achuaih Bê sámánoltára mellett / A pen tham, next to achuaih Bê’s shamanic altar. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1802.jpg
Achuaih Bê sámánoltárának felső része, oldalnézetből / The upper part of achuaih Bê’s shamanic altar (side-view). Cóc falu/village, Hướng Linh járás / village, 1986.
1808.jpg
Achuaih Bê faelefántja / Wooden elephant of achuaih Bê. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1809.jpg
A faelefánt, őrzőhelyén, a sámánoltár felső részében / The wooden elephant in its hiding place, in the upper part of the shamanic altar. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1813.jpg
Az amam nevű idioglott bambuszklarinét készítése: a rezgő nyelv bevágása bozótvágó késsel / Making a kind of an idioglot clarinet (amam): cutting the tongue into the bamboo tube. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1814.jpg
Az amam nevű idioglott klarinétba egy vékony bambuszszálat húznak „hangolásképp” / A thin piece of bamboo is inserted into the tube of the idioglot clarinet (amam) as a tuning device. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1815.jpg
Idioglott klarinétot (amam) fújó férfi, illetve az amam másik végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) éneklő nő / A man blowing an idioglott clarinet (amam) and a woman singing amam songs (while holding the other end of the instrument in her mouth, thus amplifiying the sound of it). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1816.jpg
Tökedény mint alkalmi rezonátor az amam fújása / éneklése során / A gourd, serving as an occasional resonator while blowing the amam. Dông Cho, Hướng Linh, 1986.
1880.jpg
A gyermekszületés miatti belépési tabut jelző fonott bambusz (mơatlien), egy ház lépcsőjén / A taboo sign (mơatlien)on a ladder of a house, forbidding entrance into the house because of a recent childbirth. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1907.jpg
A sámánszertartás megkezdése előtt a házigazda az oltároknál állva, rizst szórva, imában bejelenti az isteneknek (saraiq), hogy megkezdődik a szertartás / At the beginning of a shamanic ritual, the landlord informs the divinities in a prayer (saraiq) about what will happen. He stands in front of his house altars and throws husked rice onto them. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1908.jpg
A sámán kellékeit tartalmazó tálca (padiên kliêi) / The brass plate (padiên kliêi) containing the requisites of the shaman.  Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1909.jpg
A sámán, achuaih Bê, legyezőjét az alkoholos csészébe mártva, imában hívja segítőszellemét (prah) a sámánszertartás kezdetén / At the beginning of the shamanic ceremony, the shaman, achuaih Bê, plunges the end of his fan into the alcohol and invites his helping spirit (prah) in a prayer to come to help him. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1914.jpg
A sámán „belefúj” a markában tartott rizsbe, amivel a jóslást fogja végezni / The shaman „blows” (the magic spells) into the rice in his hand in order to use it later in divination. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1916.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu): a sámán a legyezőjére szórt rizsszemeket számlálja / Divination with rice(sêang  rakáu): the shaman counts the number of  grains of rice on his fan. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1919.jpg
„Bételrágási” ima (cha panang labaq): a sámán (achuaih Bê) az egyik résztvevőnek italt kínál a bételes csészéből a legyezőjén / „Betel chewing” prayers (cha panang labaq): the shaman (achuaih Bê)offers a small cup of alcohol to one in the participants of the ritual. The small cup is placed into a bigger cup containing the requisites for betel chewing and is served on the fan of the shaman. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1924.jpg
Jóslás a tojással (sêang  tarễl ntruôi): a sámán a tojást felállítja a fémtálca szélén / Divination with the egg (sêang  tarễl ntruôi):the shaman balances the egg vertically on the rim of the plate. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1925.jpg
A felállított tojás a tálcán / The egg balanced vertically on the rim of the plate. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1928.jpg
Jóslás a felállított karddal (sêang  dao ayứn) / Divination with the sword balanced vertically.  Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1930.jpg
Jóslás a tojáson keresztbe fektetett karddal (sêang  dao tâng tarễl ntruôi)  / Divination with the sword placed horizontally across the egg (sêang  dao tâng tarễl ntruôi)in the China bowl. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune,1986.
1931.jpg
Jóslás a tojáson keresztbe fektetett karddal (sêang  dao tâng tarễl ntruôi)  / Divination with the sword placed horizontally across the egg (sêang  dao tâng tarễl ntruôi)in the China bowl. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1936.jpg
Jóslás a tojásra szórt rizzsel / Divination with rice thrown onto the egg. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1939.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu): a segéd a sámán által a tenyerébe szórt rizsszemeket számlálja / Divination with rice(sêang  rakáu): the assistant counts the number of grains of rice which the shaman has thrown onto his palm. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1942.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu): a segéd a sámán által a tenyerébe szórt rizsszemeket számlálja / Divination with rice(sêang  rakáu): the assistant counts the number of grains of rice which the shaman has thrown onto his palm. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1949.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: a sámán égő gyertyával „felhevíti” a „szentelt vizet” tartalmazó csészét / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman „heats up” the bowl of water with a candle. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1950.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: a sámán belekortyol a csésze tartalmába, majd visszaköpi bele a vizet / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman takes a sip from the liquid then spits it back into the bowl. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1951.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: égő gyertyát vesz a szájába – így „hevíti fel” a „szájában lévő” ráolvasás szövegeket / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman takes a burning candle into his mouth in order to „heat up” the magic spells „residing” in his mouth. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1970.jpg
Jóslás a kardra felszúrt disznóval (sêang alik): a felállított kard, rajta a disznó, a fonott kosár, a textíliák / Divination with a pig and a sword (sêang alik): on the vertically balanced sword there is the impaled cooked pig,and a woven rice container, and textiles. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1971.jpg
Rizsjóslás (sêang  rakáu): a sámán a fémtálca szélére szórt rizsszemeket számlálja / Divination with rice(sêang  rakáu): the shaman counts the number of grains of rice on the rim of the brass plate. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune,1986.
1972.jpg
Jóslás a kardra felszúrt disznóval (sêang  alik): a felállított kard, rajta a disznó, a fonott kosár, a textíliák / Divination with a pig and a sword (sêang alik): on the vertically balanced sword there is the impaled cooked pig, and a woven rice container, and textiles. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1973.jpg
Jóslás a kardra felszúrt disznóval (sêang  alik): a felállított kard, rajta a disznó, a fonott kosár, a textíliák / Divination with a pig and a sword (sêang alik): on the vertically balanced sword there is the impaled cooked pig, and a woven rice container, and textiles. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1974.jpg
Jóslás a kardra felszúrt disznóval (sêang  alik): a sámán széttárja a két kezét, mutatva, hogy a függőlegesen kiegyensúlyozott kard, és rajta a disznó meg az egyéb kellékek anélkül is állva maradnak, hogy tartaná őket / Divination with a pig and a sword (sêang alik): with his wide open arms, the shaman demonstrates that the vertically balanced sword, on which are impaled a cooked pig, a woven rice container and textiles, stands upright without his help. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
1975.jpg
Jóslás a kardra felszúrt disznóval (sêang  alik): a felállított kard, rajta a disznó, a fonott kosár, a textíliák / Divination with a pig and a sword (sêang alik): on the vertically balanced sword there is the impaled cooked pig, a woven rice container and textiles. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
2075.jpg
A bivalyáldozati pózna (sarnứng) földbe állítása / Erecting the sacrificial pole (sarnứng).  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2076.jpg
A bivaly levágása előtti ima (saraiq). / Prayer (saraiq)before killing the sacrificial buffalo. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2109.jpg
Egy másodlagos temetkezés „végleges” sírja / A „final” grave for all those who „have gone up” at the end of a secondary funeral ritual. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2116.jpg
A szimbolikus koporsók, amelyekbe a halottakat szimbolizáló kis vasdarabkákat teszik a másodlagos temetkezés során, kikészítve egy emelvényre / Symbolic coffins prepared on a rack for use during a secondary funeral ritual. The small pieces of iron, symbolizing the dead, will be placed inside them. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2118.jpg
A szimbolikus koporsók felravatalozására szolgáló emelvény (sekar) a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építményben (ramơong) / Enclosed platforms (sekar), on which the symbolic coffins are laid out in the temporary structure (ramơong) used for secondary burials.  Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2122.jpg
A halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építmény (ramơong) / The temporary structure (ramơong) used for secondary burials.  Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2124.jpg
Áldozat és ima a halottakat szimbolizáló vasak földbe tétele (tứp tak) előtt / Sacrifice and prayer before „burying” the iron pieces which symbolize the dead (tứp tak). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2125.jpg
Áldozat és ima a halottakat szimbolizáló vasak földbe tétele (tứp tak) előtt / Sacrifice and prayer before „burying” the iron pieces which symbolize the dead (tứp tak). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2127.jpg
A halottakat szimbolizáló vasdarabkák földbe temetése (tứp tak). A halottak lelkei ezekbe térnek vissza a halotti emlékünnep idejére / ”Burying” the iron pieces symbolizing the dead. The souls of the deceased will return into them during the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2128.jpg
A halottakat szimbolizáló vasdarabkák földbe temetése (tứp tak). A halottak lelkei ezekbe térnek vissza a halotti emlékünnep idejére / ”Burying” the iron pieces symbolizing the dead. The souls of the deceased will return into them during the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2129.jpg
Az öregek rituális tanácskozása (karthĩ) a halotti emlékünnep első estéjén / Ritual council (karthĩ)of the elders on the first night of the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2130.jpg
Az öregek rituális tanácskozása (karthĩ) a halotti emlékünnep első estéjén / Ritual council (karthĩ)of the elders on the first night of the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2131.jpg
Az öregek rituális tanácskozása (karthĩ) a halotti emlékünnep első estéjén / Ritual council (karthĩ)of the elders on the first night of the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2133.jpg
A halottakat szimbolizáló vasak kivétele a földből / ”Exhuming” the pieces of iron. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2135.jpg
A halottakat szimbolizáló vasakat „gyékénybe” (színes papírba) csavarják / Wrapping the „dead” (= iron pieces) in „mats” (= coloured paper). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2137.jpg
A „halottakat” halottvivő „saroglyákra” helyezik / Placing the „dead” (= iron pieces) onto racks in order to be carried. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2138.jpg
A halottakat szimbolizáló vasakat kiveszik a földből, illetve gyékénybe csavarják és halottvivő „saroglyákra” teszik / ”Exhuming” the pieces of iron, wrapping them in „mats” (= coloured paper), and placing them onto racks in order to be carried. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2142.jpg
A szimbolikus halottakat  vivők sora, útban a ramơong felé / The procession of the carriers of the „dead” towards the temporary structure, ramơong. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2143.jpg
A szimbolikus halottakat  vivők sora, útban a ramơong felé / The procession of the carriers of the „dead” towards the temporary structure, ramơong. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2147.jpg
A sekarhoz érve kicsomagolják a vasakat a gyékényekből, majd átrakják őket a koporsókba / At the sekar, the „dead” are unwrapped and placed into symbolic coffins. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2149.jpg
A sekarhoz érve kicsomagolják a vasakat a gyékényekből, majd átrakják őket a koporsókba / At the sekar, the „dead” are unwrapped and placed into symbolic coffins. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2150.jpg
A sekarhoz érve kicsomagolják a vasakat a gyékényekből, majd átrakják őket a koporsókba / At the sekar, the „dead” are unwrapped and placed into symbolic coffins. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2151.jpg
A „régi” és az „új” halottak találkozása (amóh), illetve az „új” halottak rituális megtisztítása (sarak)„szentelt vízzel” / Meeting of the „old” and „new” dead and their ritual purification (sarak)with sacred water. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2152.jpg
A „régi” és az „új” halottak találkozása (amóh), illetve az „új” halottak rituális megtisztítása (sarak)„szentelt vízzel”  / Meeting of the „old” and „new” dead and their ritual purification (sarak)with sacred water. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2156.jpg
A halottak alkoholt kapnak inni / The dead are offered alcohol to drink. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2159.jpg
A szimbolikus koporsókat a ravatalozó emelvényre (sekar) teszik / The symbolic coffins are placed onto the enclosed platform (sekar). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2161.jpg
A szimbolikus koporsókat a ravatalozó emelvényre (sekar) teszik / The symbolic coffins are placed onto the enclosed platform (sekar). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2165.jpg
Egy, a feleségadók (kuya) csoportjába tartozó férfi ajándékot (nyersrizst és gyékény) ad a halott rokonságát képviselő partnerének / A man from the wife-giver’s group offers his gift (husked rice and a mat) to his partner from the group of the deceased. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2166.jpg
Az előző képen kapott rizst fonott kosárba önti a házigazda / The person representing the group of the deceased and acting as a host pours the rice into a woven basked. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2174.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2176.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2177.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2178.jpg
Doboló legények / Drummers. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2179.jpg
Rizssör-ivás a résztvevő vendégek egyik „páholyában” (lơah) / The participants drink rice-beer in one of the „lodges” (lơah)for them. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2180.jpg
Az áldozati bivaly feje a sekarnak támasztva / The head of the sacrificed buffalo at the sekar. Klông Sarếh falu, Hướng Tân, 1988.
2182.jpg
Vendég asszonyok, hagyományos viseletben, az egyik „páholyban” (lơah). Előttük rizssörös kanta / Participant women in traditional clothes, in one of the „lodges” (lơah). In front of them a jar with rice-beer. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2184.jpg
A „konyha” a folyóparton: fémüstök sora a fővő bivalyhússal / The „kitchen” at the riverside: metal cauldrons and buffalo meat being cooked in them. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2188.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2189.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2190.jpg
Aruai éneklés a sekar körül keringve / Singing of funeral songs(aruai) while circulating round the sekar. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2193.jpg
Áldozati ima (ntơăng khỡi dững tariak samur) / Sacrificial prayer with the buffalo meat (ntơăng khỡi dững tariak samur). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2195.jpg
Áldozatbemutatás  (ntơăng khỡi dững tariak samur) előtt: a bivaly húsából készült áldozati tálcák, a bivaly két combja, rizssörös kanta, a sekarban felravatalozott halottak elé készítve / Snapshot before beginning the sacrificial prayer (ntơăng khỡi dững tariak samur): plates with the sacrificial meal, two legs of the buffalo, jar with rice-beer placed in front of the „dead” lying on the enclosed platform. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2196.jpg
Az öregek rituális tanácskozása (karthĩ) a halotti emlékünnep második estéjén / Ritual council (karthĩ)of the elders on the second night of the secondary funeral ceremony. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2197.jpg
Esti zene, dobolás és tánc a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építményben (ramơong). / Evening music, drumming and dance in the temporary structure (ramơong) built for the secondary funeral feast. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2199.jpg
Esti zene szájorgonával és tánc a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építményben (ramơong) / Evening music with mouth organ and dance in the temporary structure (ramơong) built for the secondary funeral feast. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2202.jpg
Esti zene és tánc a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építmény körül (ramơong)  / Evening music and dance in the temporary structure (ramơong) built for the secondary funeral feast. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2209.jpg
Paryỗng éneklés: a halottakat illetve az élőket megszemélyesítő két csoport képviselői, kezükben a hússal és rizspálinkával, amit kicserélnek egymás között / Singing paryỗng songs: two groups of singers, embodying the „dead” and the „living” respectively, exchange meat and alcohol with each other. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2219.jpg
Parliang karai: a fiatalok a sekar körül keringve eljátsszák az emberélet eseményeit /  Parliang karai: circulating round the sekar, the youth ritually enact the important moments of human life. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2223.jpg
A sekar előtt guggoló hozzátartozók elbúcsúznak imában a halottaktól / Squatting in front of the sekar, the relatives of the deceased take leave of their dead in a prayer. Klông Sarếh falu, Hướng Tân, 1988.
2226.jpg
A feleségadók csoportjának (kuya nuaq) képviselője szétrombolja a sekart / The representative of the wife-giver’s group (kuya nuaq) destroys the enclosed platform (sekar). Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2231.jpg
A szimbolikus halottakat vivők menete elindul a sekarból a temető felé / The procession of the carriers of the „dead” departs towards the cemetery. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2232.jpg
A szimbolikus halottakat vivők menete elindul a sekarból a temető felé / The procession of the carriers of the „dead” departs towards the cemetery. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2234.jpg
A szimbolikus halottakat vivők menete elindul a sekarból a temető felé / The procession of the carriers of the „dead” departs towards the cemetery. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2236.jpg
A szimbolikus halottakat vivők menete átkel egy folyón, útban a temető felé / The procession of the carriers of the „dead” crosses a river on its way towards the cemetery. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2238.jpg
A szimbolikus halottakat vivők menete átkel egy folyón, útban a temető felé / The procession of the carriers of the „dead” crosses a river on its way towards the cemetery. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2240.jpg
A temetőben a szimbolikus koporsókat közös sírba helyezik / The symbolic coffins are buried in a common grave. Klông Sarếh falu, Hướng Tân, 1988.
2244.jpg
szimbolikus koporsókat közös sírba temetik / The symbolic coffins are buried in a common grave. Klông Sarếh falu, Hướng Tân, 1988.
2245.jpg
A szimbolikus koporsókat közös sírba temetik / The symbolic coffins are buried in a common grave. Klông Sarếh falu, Hướng Tân, 1988.
2248.jpg
A sír betemetése / Covering the grave. Klông Sarếh falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2250.jpg
Achuaih Kheo sámánoltárja / Shamanic altar of Achuaih Kheo. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2251.jpg
Achuaih Kheo sámánoltárja / Shamanic altar of Achuaih Kheo. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2252.jpg
Achuaih Kheo sámánoltárja / Shamanic altar of Achuaih Kheo. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2303.jpg
A sámán kellékeit tartalmazó tálca (padiên kliêi) / The plate, containing the requisites of the shaman (padiên kliêi). Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune,1988.
2307.jpg
A sámán, achuaih Kheo, imában hívja segítőszellemét (pie blang). / The shaman, achuaih Kheo, through prayer (pie blang), invokes his helping spirit.   Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2309.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: a sámán, achuaih Kheo, égő gyertyával „felhevíti” a „szentelt vizet” tartalmazó csészét / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman, achuaih Kheo, „heats up” the bowl of water with a burning candle. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2310.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: a sámán, achuaih Kheo, égő gyertyát vesz a szájába – így „hevíti fel” a „szájában lévő” ráolvasás szövegeket / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman, achuaih Kheo, takes a burning candle into his mouth in order to „heat up” the magic spells „residing” in his mouth. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2311.jpg
A purifikációra és lusztrációra szolgáló „szentelt víz” készítése: a sámán, achuaih Kheo, belekortyol a csésze tartalmába, majd visszaköpi bele a vizet / Preparing the „sacred water” used for purification and lustration: the shaman, achuaih Kheo, takes a sip from the liquid then spits it back to the bowl. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2317.jpg
Jóslás a porceláncsészével (sêang  tangan) / Divination with the China-bowl (sêang  tangan). Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2318.jpg
Achuaih Kheo sámánéneket énekel /  Achuaih Kheo, singing a shamanic song. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2319.jpg
Jóslás a kardra feltűzött fémedénnyel (sêang  adéh) / Divination with the metal pot on top of the sword: the point of the sword is inserted into the handle of a metal pot and the whole lot is balanced upright. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2322.jpg
A sámán az áldozati tálcákra mutogat evőpálcikákkal: hívja az istenségeket enni / The shaman invites the divinities to eat. He shows them with his chopsticks the sacrificial plates destined for them. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
2431.jpg
Hoong falu főnöke a háza ajtajában guggolva, a levágandó állatokra rizst szórva imát (saraiq) recitál / Sitting in the door of his house, the head of Hoong village recites a prayer (saraiq)over the animals to be sacrificed. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2534.JPG
A földfőnök áldozatot mutat be és a földistenhez, yĩang Sữhöz imádkozik az öntözéses rizsfölddé alakítandó irtásföldön / The „master of the soil” offers a sacrifice to the divinity of the soil and of the area, yĩang Sữ, on the swidden to be turned into a rice field. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2580.jpg
A sámán, mpơaq Kuyet, szétnyitott legyezővel sámánéneket énekel / With his open fan, the shaman, mpơaq Kuyet, sings a shamanic song. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2583.jpg
Mpơaq Kuyet, fején a sámánfejdísszel, oldalról / Mpơaq Kuyet, with his shamanic headdress (side-view). Sabai falu, Hướng Linh, 1988.
2584.jpg
Mpơaq Kuyet, fején a sámánfejdísszel, hátulról / Mpơaq Kuyet, with his shamanic headdress (rear-view). Sabai falu, Hướng Linh, 1988.
2587.jpg
Mpơaq Kuyet a porceláncsészével jósol (sêang  tangan) / Divination with the China-bowl (sêang  tangan). Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2626.jpg
Mpơaq Kuyet egyik sámánfejdísze (ranoq), a szertartás után egy tálcára téve a fotózás kedvéért / One of mpơaq Kuyet’s shamanic headdresses, displayed on a brass plate for the purposes of photography. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2628.jpg
Mpơaq Kuyet egy másik sámánfejdísze (ranoq), a szertartás után egy tálcára téve a fotózás kedvéért / Another of mpơaq Kuyet’s shamanic headdresses, displayed on a brass plate for the purposes of photography. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2629.jpg
Mpơaq Kuyet egymás fölött viselt három sámánfejdísze (ranoq), a szertartás után egy tálcára téve a fotózás kedvéért / Mpơaq Kuyet’s three shamanic headdresses, worn on top of one another, displayed on a brass plate for the purposes of photography. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2741.jpg
A halotti emlékünnep új sírjai. A kerek a „rossz” halállal haltak, a másik kettő a „jó” halált haltak sírja / New graves of a secondary burial. The round one is for those who died a „bad death”, the two others for the ordinary dead (or those who died a „good” death). Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2760.jpg
A halottakat szimbolizáló vasdarabok „eltemetése” (tứp tak). A halottak lelkei ezekbe térnek vissza a halotti emlékünnep idejére / ”Burying” the iron pieces symbolizing the dead. The souls of the deceased will return into them during the secondary funeral ceremony. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2812.jpg
Egy, a feleség-kapók (khỡi) csoportjába tartozó férfi ajándéka (rizssörös kanta, rizshordó hurkában rizs, pénz) tálcára készítve / Gift from a person belonging to the group of the wife-takers(khỡi): a jar of rice-beer, husked rice in a sausage-like rice-carrier and money prepared on a brass plate. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2815.jpg
Egy, a feleség-kapók (khỡi) csoportjába tartozó férfi átadja ajándékát (rizssörös kanta, rizshordó hurkában rizs, pénz) a halott csoportja képviselőinek / Transmitting the gifts seen on the previous picture to the relatives of the deceased. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2829.jpg
Tanácskozás az öregek páholyában (sễq rit kũq). / Formal meeting and discussion between the representatives of the wife-giver’s group and the relatives of the deceased. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2842.jpg
Az öregek az áldozati ételeket tartalmazó tálcákkal, az öregek páholyában / Old men with sacrifial plates in the old men’s „lodges”. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2845.jpg
Ima és áldozatbemutatás a bivaly húsából készült tálcák előtt (ntơăng tỗq tariak) / Sacrificial prayer with the buffalo meat (ntơăng tỗq tariak). Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2846.jpg
Dob és gongzene / Drum and gong music. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2852.jpg
A dobosok sora a a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építményben (ramơong) / A row of drummers in the temporary structure (ramơong) built for the secondary funeral. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2869.jpg
Halotti ének (paryỗng) során sorra kerülő hús- és alkoholcsere a két énekes csoport képviselői között / Singing of paryỗng songs: two groups of singers, embodying the „dead” and the „living” respectively, exchange meat and alcohol with each other. Ralĩ, Hướng Sơn, 1988.
2883.jpg
A feleség-kapók (khỡi) csoportjának járó ajándékok osztása (sarou khỡi) a temetés utolsó reggelén / Gift exchange (sarou khỡi) on the final morning of the secondary funeral: the wife-takers (khỡi)receive their share. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2885.jpg
A házigazdák által a feleség-kapók (khỡi) csoportjának járó ajándékok (rizssütemény, szőttesruha, textil) átadása / Transmitting the gifts (rice cake, cloths and textiles) to the representatives of the wife-takers (khỡi). Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2888.jpg
A szimbolikus koporsók felravatalozására szolgáló emelvényről (sekar) leszednek minden ráakasztott halotti mellékletet a temetőbe való indulás előtt / The grave-goods are taken from the enclosed platform (sekar) before departure to the cemetery. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2895.jpg
„Pihenő és ima” a temetőbe vivő út során (ntơăng bếq rana) / „Prayers and rest” on the way to the cemetery. Ralĩ falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1988.
2898.jpg
A szimbolikus koporsók sora a sírban. Ralĩ, Hướng Sơn, 1988.
2902.jpg
A rizs szimbolikus elvetése a sír körül a temetés végén. Ralĩ, Hướng Sơn, 1988.
2927.jpg
A házigazda átadja a feleség-adók csoportja (kuya-nuaq) képviselőjének a neki járó tálcát a csirkével és alkohollal (rơap nuaq) / The master of the house transmits to the representative of his „old wife-giver’s group” (kuya-nuaq) the plate containg a cooked chiken, rice and the requisites of betel-chewing together with a glass of alcohol. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2972.jpg
Az emberélet meghosszabbítása rítusának egyik kelléke: a tangan khang la: rajta kenyérfalevelekből felcsavart „tölcsérkék” (ntroei), cigaretta és virág / A requisite of the ritual „lengthening the human life”: China- bowl (tangan khang la) with jackfruit leaves rolled into a funnel-like form(ntroei), cigarettes and flowers. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2973.jpg
Achuaih Hôn kiméri az élete hosszúságát szimbolizáló liánt / Achuaih Hôn measures the length of the liane symbolizing the length of his life. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2974.jpg
A sámán, mpơaq Lam, az áldozati tálcák előtt / The shaman, mpơaq Lam, in front of the sacrificial plates. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2975.jpg
A sámán kellékeit tartalmazó tálca. / The plate (padiên kliêi) containing the requisites of the shaman. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2976.jpg
Mpơaq Lam, fején a sámánfejdísszel, hátulról / Mpơaq Lam, with his shamanic headdress on his head (rear-view). Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2977.jpg
„Bételrágási” ima (cha panang labaq): a sámán az egyik résztvevőnek italt kínál a bételes csészéből a legyezőjén /  „Betel chewing” prayers (cha panang labaq): the shaman offers a small cup of alcohol to one of the participants in the ritual. The small cup is placed into a bigger cup containing the requisites for betel chewing and is served on the fan of the shaman. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2979.jpg
„Az emberélet meghosszabbításának” áldozati tálcája, rajta az élet hosszúságát szimbolizáló lián (karai achơang to anhuq) / Sacrificial plate of the ritual „lengthening the human life” and on it, a liane symbolizing the length of that life (karai achơang to anhuq) Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2982.jpg
Achuaih Hôn fonalat feszít ki a menyezettől a padlóig /  Achuaih Hôn streches a cotton thread between the ceiling and the floor. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2983.jpg
Achuaih Hôn leveszi a méretet a két kiterjesztett karja közti távolságról. Ezt fogja összemérni majd a korábbi liánnal (karai achơang to anhuq) / Achuaih Hôn measures the distance between his outstretched arms, the extent of which will be measured against that of the liane symbolizing the length of his life. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2986.jpg
Mpơaq Lam, a sámán, a tojásra rizst szórva jósol / Mpơaq Lam, the shaman makes a rice divination: he throws rice onto the egg. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2987.jpg
Mpơaq Lam, a sámán, az áldozati tálcák előtt / Mpơaq Lam, the shaman, in front of the sacrificial plates. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2988.jpg
A sámán kellékeit tartalmazó tálca (padiên kliêi), rajta az emberélet „meghosszabbításánál” használt lián / The plate containing the requisites of the shaman (padiên kliêi), and on it, the liane used for „lengthening the human life”. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2989.jpg
Mpơaq Lam meggyújtja a lélek „útját” szimbolizáló fonalat /  Mpơaq Lam ignites the cotton thread symbolizing the „road” of the soul. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2990.jpg
Mpơaq Lam, a lélek „útját” szimbolizáló, meggyújtott fonállal / Mpơaq Lam and the burning cotton thread. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2991.jpg
Az égő fonalat a tekintetével kísérő sámán / The shaman follows the burning cotton thread with his eyes. Hoong falu, Hướng Linh, 1988.
2992.jpg
A lélek visszahívása (arô ruviêi), és a kardra felszúrt disznóval való jóslás (sêang  alik) / Calling back the soul (arô ruviêi), and the divination with the pig (in a basket) on top of the sword. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2993.jpg
A lélek visszahívása (arô ruviêi), és a kardra felszúrt disznóval való jóslás (sêang   alik)  / Calling back the soul (arô ruviêi), and the divination with the pig (in a basket) on top of the sword. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2994.jpg
A sámán megköti achuaih Hôn kezén a fonalat / The shaman fastens the cotton thread on achuaih Hôn’s wrist. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2996.jpg
A sámán megköti achuaih Hôn kezén a fonalat / The shaman fastens the cotton thread on achuaih Hôn’s wrist. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2998.jpg
Achuaih Hôn felesége megköti achuaih Hôn kezén a fonalat / The wife of achuaih Hôn fastens the cotton thread on his wrist achuaih Hôn’s wrist. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
2999.jpg
A résztvevők egyenként megkötik achuaih Hôn kezén a fonalat / The participants, one after the other, fasten the cotton thread on achuaih Hôn’s wrist. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3001.jpg
A résztvevők a „lélek visszahívásának” kosarára téve a kezüket „fogják” achuaih Hôn lelkét, hogy „velük maradjon” / With their hands on the woven platter of „calling back the soul”, the participants ask achuaih Hôn’s soul to „stay with them”. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3057.jpg
Hoong falu főnöke a faluszentélyben a földisten (yĩang Sữ) oltára előtt imádkozik az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) során / The head of Hoong village prays to yĩang Sữ, the divinity of the soil and of the area, at the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3058.jpg
Hoong falu főnöke, a faluszentélyben az influenza istenének (yĩang Prơih) oltára előtt imádkozik az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) során / The head of Hoong village prays to the divinity of influenza (yĩang Prơih), at the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3063.jpg
A földisten oltára, rajta az áldozati tálcák, Hoong falu faluszentélyében, az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) során / The altar of yĩang Sữ, the divinity of the soil and of the area, and on it, the sacrificial plates, at the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3066.jpg
Hoong falu főnöke, a faluszentélyben a faluba vezető út lezárásának oltára (prông tễh rana) előtt imádkozik az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) során / The head of Hoong village prays in front of the altar of „closing the road [against harmful influences] to the village” (prông tễh rana) at the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3071.jpg
Az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) végén a résztvevők elfogyasztják az áldozati állatokat Hoong falu faluszentélyében / At the end of the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle, the participants consume the sacrificial meals in the sanctuary. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3073.jpg
Az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) végén a résztvevők, kezükben a faluba vezető utaknak az „ártó hatalmak” elől való lezárását jelképező fonott szimbólumokkal (mơat lien), hazaindulnak Hoong falu faluszentélyéből / At the end of the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle, the participants return to their homes. The woven taboo-signs (mơat lien) in their hands that symbolize „closing the road [against harmful influences] to the village”, will be erected at the entrances to the village. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3074.jpg
Az évadkezdő szertartás (lơah dỡq) végén a résztvevők, kezükben a faluba vezető utaknak az „ártó hatalmak” elől való lezárását jelképező fonott szimbólumokkal (mơat lien), hazaindulnak Hoong falu faluszentélyéből / At the end of the ceremony (lơah dỡq) of opening the new agricultural cycle, the participants return to their homes. The woven taboo-signs (mơat lien) in their hands that symbolize „closing the road [against harmful influences] to the village”, will be erected at the entrances of the village. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3254.jpg
Halotti mellékletek egy síron Sabai falu temetőjében / Grave-goods on a grave in the cemetery of Sabai village. Sabai falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3256.JPG
A chiet oltárra fellógatott nyaklánc + ezüstkarperecek egy áldozati szertartás (tatơăng) során / A necklace of semi-precious stones and silver bracelets hung onto the chiet-altar at a sacrificial ceremony. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3264.jpg
A sámán, achuaih Kheo, szertartásos kézmozdulattal üdvözli segítőszellemét a délutáni, szabadban tartott szertartás (lahơi tâng kuar) során / The shaman, achuaih Kheo, welcomes his helping spirit at an afternoon ceremony in the open air  (lahơi tâng kuar).  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3265.jpg
Achuaih Kheo sámánfejdísze, hátulról / The shamanic headdress of achuaih Kheo (rear-view).  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3266.jpg
A sámán, achuaih Kheo, kezével a földet verve sámánéneket énekel a délutáni, szabadban tartott szertartás (lahơi tâng kuar) során / The shaman, achuaih Kheo, sings a shamanic song while hitting the ground with his hands (as a means of attaining Altered State of Consciousness [ASC]) at an afternoon ceremony in the open air  (lahơi tâng kuar)Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3278.jpg
A sámán, achuaih Kheo a fejdíszébe egy mágikus növény (apuak) leveleit rakja a lélek visszahívása (arô ruviêi) miatti sámánszertartás elején / The shaman, achuaih Kheo sticks the leaves of a magic plant (apuak)into his shamanic headdress at the beginning of a „calling back the soul” ceremony.  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3284.jpg
A sámán, achuaih Kheo, kezével a földet verve sámánéneket énekel / The shaman, achuaih Kheo, sings a shamanic song while hitting the ground with his hands (as a means of attaining Altered State of Consciousness [ASC]).  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3288.jpg
Jóslás a kardra feltűzött fémedénnyel (sêang  adéh)  / Divination with the metal pot on top of the sword: the point of the sword is inserted into the handle of a metal pot and the whole lot is balanced upright. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988
3290.jpg
Jóslás a felállított karddal (sêang  dao ayứn)  / Divination with the sword balanced vertically. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3298.jpg
Kezében alkoholos csészével a sámán, achuaih Kheo, inni hívja az isteneket /  With a cup of alcohol in his hand, the shaman invites the divinities to drink.  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3307.jpg
A lélek visszahívása (arô ruviêi), és a kardon kiegyensúlyozott disznóval (fonott kosárban) való jóslás (sêang  alik)  / Calling back the soul (arô ruviêi), and the divination with the pig (in a basket) on top of the sword.  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3562.jpg
A „még köztünk tartózkodó” halottak számára évente egyszer készített „lakóház”, az „elszáradt szalma” háza (dống nsắk) és fülkéi / The altar, called „the house of the dry straw / leaves”, for the dead „who still live among us”. Cóc és/and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3563.jpg
A „még köztünk tartózkodó” halottak számára évente egyszer készített „lakóház”, az „elszáradt szalma” háza (dống nsắk)és fülkéi / The altar, called „the house of the dry straw / leaves”, for the dead „who still live among us”, and its compartments. Cóc és/and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3564.jpg
A földfőnökök képviselői a „még köztünk tartózkodó” halottak számára szolgáló „rizstálaló edénybe” (padiên plĩn) leveleket tesznek / The representatives of the „master of the land” group put green leaves into the small „serving plates” (padiên plĩn). Cóc és/and Dông Cho falvak/villages, Hướng Linh, 1988.
3566.jpg
A halottaknak járó áldozati ételek és edények (kis nyárs, [sarnuai], rajta nyers májdarabkák, kis kobaktök és porceláncsésze darabkák) / The sacrificial meals and utensils destined for the dead: a skewer (sarnuai), and on it, small pieces of raw liver, small pieces of a gourd and of a porcelain vessel. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3573.jpg
A halottak számára szolgáló „rizstálaló edénybe” (padiên plĩn) beleteszik a kis nyársakat, rajtuk a májat / The skewers with the pieces of raw liver are put into the „serving plates” (padiên plĩn). Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3576.jpg
A „rossz halottak” (kumuiq prêng) építménye / The structure for those who died a „bad death”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3577.jpg
A halottaknak járó, ivóvízet tartalmazó bambuszcsöveket felakasztják a „rossz halottak” (kumuiq prêng) építményére / The bamboo tubes full of drinking water are hung onto the structure for those who died a „bad death”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3578.jpg
A „még köztünk tartózkodó” halottak számára évente egyszer készített „lakóház”, az „elszáradt szalma” háza (dống nsắk) és fülkéi. Előttük a felvezető létrák sora / The altar, called „the house of the dry straw / leaves”, for the dead „who still live among us”, and its compartments. In front of them, the „ladders” leading to them. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3579.jpg
Készülődés az imához: kiterítik a gyékényt / Preparations for the sacrificial prayer: a mat is rolled out. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3581.jpg
Az ágazatvezető, achuaih Noang, az „elszáradt szalma háza” előtt a „még köztünk lévő halottakhoz” imádkozik / The lineage leader, achuaih Noang, praying in front of „the house of the dry straw / leaves” to the dead „who still live among us”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3582.jpg
Az ágazatvezető, achuaih Noang, az „elszáradt szalma háza” előtt a „még köztünk lévő halottakhoz” imádkozik / The lineage leader, achuaih Noang, praying in front of „the house of the dry straw / leaves” to the dead „who still live among us”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3584.jpg
Az ágazatvezető, achuaih Noang, az „elszáradt szalma háza” előtt a „még köztünk lévő halottakhoz” imádkozik / The lineage leader, achuaih Noang, praying in front of „the house of the dry straw / leaves” to the dead „who still live among us”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3587.jpg
A halottak számára szolgáló „rizstálaló edényeket” (padiên plĩn) beteszik a „rossz halottak” építményébe / The „serving plates” (padiên plĩn) are put into the structure for those who died a „bad death”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3588.jpg
A halottak számára szolgáló „rizstálaló edények” (padiên plĩn) mellé beteszik a kobaktök és porceláncsésze darabkákat is az „elszáradt szalma házába” / The small pieces of a gourd and of a porcelain vessel are also put into the compartments of „the house of the dry straw / leaves”. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3593.jpg
Egy halotti fülke, benne a „rizstálaló edények” (padiên plĩn) és a kobaktök és porceláncsésze darabkák / A compartment and, in it, „serving plates” (padiên plĩn)and small pieces of a gourd and of a porcelain vessel. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3596.jpg
A halotti emlékünnep résztvevői az áldozati tálcák elfogyasztásához készülődnek / The participants, preparing the sacrificial meal. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3597.jpg
A „rossz halottak” (kumuiq prêng) építménye a szertartás végén / The structure for those who died a „bad death” at the end of the ceremony. Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3599.jpg
Egy „új halott” építménye szemből / A structure for a „recent dead” (front view). Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3600.jpg
Egy „új halott” építménye, oldalról / A structure for a „recent dead” (side view). Cóc és / and Dông Cho falvak / villages, Hướng Linh, 1988.
3800.jpg
Az irtásföld tulajdonosa néhány rizsszemet rituálisan beleszór az irtásföld szakrális középpontjába (apắng saro), s ily módon „beleviszi a rizs lelkét” a ntơăng kễaq / kĩaq hỗiq szertartás előtt / Before the ntơăng kễaq / kĩaq hỗiq ceremony, the owner of the swidden drops a few grains of rice (apắng saro) into the sacred center of the ricefield and thus „introduces the rice-soul” into it. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3838.jpg
Az áldozati kecske trancsírozása  Labũiq falu faluszentélyében, a lang sarai szertartás során / Butchering the sacrifial goat in the village sanctuary of Labũiq village at a lang sarai ceremony. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3910.jpg
A „földfőnök” a földisten (yĩang Sữ) oltára előtt imát mond a lang sarai szertartás során,  Labũiq falu egyik egykori alkotórésze, Seteq falu faluszentélyében. „The master of the land” prays in front of the altar of yĩang Sữ, the divinity of the soil and of the „region”, in the village sanctuary of former Seteq village, today a part of Labũiq. Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3944.jpg
Jóslás a felállított karddal (sêang  dao ayứn) egy nappali, vízparti sámánszertartás (yao yĩang Yar) során / Divination with the sword balanced vertically at a day-time shamanic ceremony in honour of a water divinity (yao yĩang Yar) at the riverside.  Labũiq falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1988.
3952.jpg
Csoportkép: mpơaq Toan, mpơaq Takhon, achuaih Tữm / Three Bru friends: mpơaq Toan, mpơaq Takhon, achuaih Tữm. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3954.jpg
Mpơaq Takhon a sámánfejdísz készítéséhez szolgáló pamutfonalakat feketére festi (teknősbéka páncél „festékkeverőben”). Mpơaq Takhon, painting the black cotton threads to be used for the preparation of a shamanic headdress. He uses a tortoise shell for mixing the paint. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3956.jpg
Sárból készült figurák (sárkánykígyó [ngươk]; elefánton ülő ember stb.) a yĩang Huh isten számára készített oltár alatt / Mud figures („dragon” [ngươk]; human figure squatting on an elephant etc.) under an altar destined for the divinity yĩang Huh. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3957.jpg
Sárból készült figurák (sárkánykígyó [ngươk]; elefánton ülő ember stb.) a yĩang Huh isten számára készített oltár alatt / Mud figures („dragon” [ngươk]; human figure squatting on an elephant etc.) under an altar destined for the divinity yĩang Huh. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3958.jpg
Sárból készült figurák (sárkánykígyó [ngươk ]; elefánton ülő ember stb.) a yĩang Huh isten számára készített oltár alatt / Mud figures („dragon” [ngươk]; human figure squatting on an elephant etc.) under an altar destined for the divinity yĩang Huh. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3959.jpg
A yĩang Huh isten számára készített oltár, rajta az áldozati tálca / The altar destined for yĩang Huh and, on it, the sacrificial plate. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3961.jpg
A földbeszúrt kard és az oltár a yĩang Huh isten számára rendezett sámánszertartás kezdetén / The altar for yĩang Huh and, in front of it, the sword of the shaman, thrust into the ground. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3962.jpg
„Bételrágási ima (cha panang labaq): a sámán, mpơaq Takhon, a segédjének (achuaih Bê) italt kínál a bételes csészéből a legyezőjén / „Betel chewing” prayers (cha panang labaq): the shaman, mpơaq Takhon, offers to his assistant achuaih Bê) a small cup of alcohol. The small cup is placed into a bigger cup containing the requisites for betel-chewing and is served on the fan of the shaman. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3963.jpg
A sámán, mpơaq Takhon, a kezébe vett rizsre ráolvas / The shaman, mpơaq Takhon, blows a magic spell onto the rice. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3964.jpg
A sámán, mpơaq Takhon, a földbe szúrt kard előtt / The shaman, mpơaq Takhon, in front of his sword thrust into the grounde. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3966.jpg
Mpơaq Takhon, a sámán, bételt ajánl fel az isteneknek / The shaman, mpơaq Takhon, offers betel to the divinities. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3967.jpg
Mpơaq Takhon, a sámán, az oltáron lévő áldozati tálcákat mutatja az isteneknek / The shaman, mpơaq Takhon, points to the sacrificial plates: he shows them to the divinities. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3968.jpg
Rizsjóslás a sámán legyezőjén / Divination with rice on the fan of the shaman. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3969.jpg
Mpơaq Takhon, a sámán, felszórja a rizst a legyezőjéről az isteneknek / The shaman, mpơaq Takhon, flicks up from his fan the rice destined for the divinities. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3970.jpg
Mpơaq Takhon, a sámán, felszórja a rizst a legyezőjéről az isteneknek / The shaman, mpơaq Takhon, flicks up from his fan the rice destined for the divinities. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
3975.jpg
Vargyas Gábor és mpơaq Takhon a végleges elválás és búcsú előtt, háttérben a Tarĩ heggyel / Gábor Vargyas and mpơaq Takhon before taking leave from each other. In the background the Tarĩ mountain. Hướng Linh járás/commune, 1988.
4035.jpg
A halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építmény (ramơong) készítése / Preparation of the temporary structure (ramơong) used for secondary burials.  Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
4074.jpg
A koporsót leragasztják porrá tört fahéj + édesburgonya-levélből készült masszával / The coffin is „glued” with a mixture of crushed cinnamon and sweet-potato leaves. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
4090.jpg
A rokon nők a halotti emlékünnep színhelyéül szolgáló építmény (ramơong) bejáratánál a halott mellett „virrasztanak” („őrzik”) / Women, keeping vigil over the dead, at the entrance of the temporary structure (ramơong). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
4123.jpg
A feleségadók csoportjának (kuya-nuaq) képviselője szétvágja a koporsó felravatalozására szolgáló zárt rész (sekar) kerítését / The representative of the wife-giver’s group (kuya-nuaq)destroys the enclosure (sekar) round the coffin. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1988.
4630.JPG
A helyükre felrakott, új házioltárok, alattuk a szertartás ideiglenes díszeiként szolgáló, felakasztott szőttesszoknyák / New house altars, installed, and under them, pieces of textile and skirts as temporary decoration. Hóq Klưa falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1989
4622.JPG
A házioltárok készítése és összeállítása / Manufacture of the house altars. Hóq Klưa falu/village, Hướng Sơn járás/commune, 1989.
4779.JPG
Achuaih Sang, a házigazda sámán, a sámánoltár ünnepére (yao prông) készül: leveszi a rizsistennő kobaktök oltárát (aluôi Abon) a ház szakrális oszlopáról / Achuaih Sang, the host shaman, prepares himself for the „ceremony in honour of his shamanic altar” (yao prông) (i.e. his helping spirit residing there): he removes the old gourd-altar (aluôi Abon)of the rice divinity. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4783.JPG
Achuaih Sang, a házigazda sámán, a sámánoltár ünnepére (yao prông) készül: felteszi az elkészült új házioltárokat a helyükre / Achuaih Sang, the host shaman, prepares himself for the „ceremony in honour of his shamanic altar” (yao prông) (i.e. his helping spirit residing there): he installes the new house altars. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4799.JPG
Achuaih Sang, a házigazda sámán, a sámánoltár ünnepére (yao prông) készül: bétellel teli csészéket tesz az új házioltárokba / Achuaih Sang, the host shaman, prepares himself for the „ceremony in honour of his shamanic altar” (yao prông) (i.e. his helping spirit residing there): he puts betel into the new house altars. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4841.JPG
Achuaih Sang új sámánoltára (prông), mellette a pen tham / The new shamanic altar(prông)of Achuaih Sang. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4846.JPG
Achuaih Sang pen thamja / The pen tham of achuaih Sang. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4850.JPG
Achuaih Sang a kész új sámánoltár (prông)előtt imádkozik / Achuaih Sang, praying in front of his new shamanic altar (prông). Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4852.JPG
Achuaih Sang a kész új sámánoltár előtt imádkozik / Achuaih Sang, praying in front of his new shamanic altar (prông). Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4854.JPG
Achuaih Sang sámánoltárának felső része / Upper part of achuaih Sang’s new shamanic altar. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4868.JPG
Achuaih Sang sámánoltára, előtte az egyik vendégsámán kellékes tálcája (padiên kliêi) / The new shamanic altar of achuaih Sang and, in front of it, the plate with the requisites (padiên kliêi)of one of the guest shamans. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4882.jpg
Az egyik vendégsámán, achuaih Tữong a kardra feltűzött fémedénnyel jósol (sêang  adéh) / One of the guest shamans, achuaih Tữong, divining with the metal pot thrusted on top of the sword (sêang  adéh). Kỡp falu / falu, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4884.jpg
Jóslás a karddal és a fémedénnyel (sêang  adéh): a fülénél fogva a kardra felszúrt és kiegyensúlyozott fémedény / One of the guest shamans, achuaih Tữong, divining with the metal pot thrust on top of the sword (sêang  adéh). Kỡp falu / falu, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4900.JPG
Az egyik vendégsámán, achuaih Tữong, a házioltárokat rituálisan megtisztítja (sarak) a sámánoltár ünnepén / One of the guest shamans, achuaih Tữong, cleans the house altars ritually. Kỡp falu, Hướng Phùng, 1989.
4903.JPG
A házigazda sámán, achuaih Sang, pálinkásüveggel a kezében beszélget segédjével. A háttérben a pen tham / The host shaman, achuaih Sang, talking with his assistant. He has a bottle of alcohol in his hand; in the background the pen tham. Kỡp falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1989.
4969.jpg
Csapdába esett tobzoska (Manis javanica) az egyik ház verandáján / Trapped pangolin (Manis javanica) on a verandah. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1989.
5025.jpg
Csapdával elejtett nyestféle, sapiak angok, az egyik ház verandáján / Trapped weasel, sapiak angok, on a verandah. Dông Cho falu/villgae, Hướng Linh járás/commune, 1989.
5526.JPG
Új házioltárok sora egy házban / Row of new house altars inside a house. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1989.
DSC_0007.jpg
Régi féldrágakő-nyaklánc egy nő nyakában / Old necklace of semi-precious stones around the neck of a woman. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0014.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen / Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0037.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen / Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0051.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen / Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0091.jpg
Férfi mobiltelefonnal újonnan épült háza ablakában / Man, with mobile phone in his hand, in the window of his newly built house. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0108.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen /  Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0120.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen / Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0122.jpg
Brú viseletbe öltözött lányok a búcsúztatásomra rendezett táncünnepségen / Bru girls in traditional dresses at my farewell party. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0168.jpg
A propaganda irodája, benne a rádióadó és a hangosbemondó / The propaganda office of the commune and, in it, the radio transceiver and loudspeaker. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0353.jpg
Idioglott klarinétot (amam) fújó férfi, illetve az amam másik végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) éneklő nő / A man blowing an idioglott clarinet (amam) and a woman singing amam songs (while holding the other end of the instrument in her mouth, thus amplifiying the sound of it). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0354.jpg
Az idioglott klarinét (amam) végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) éneklő nő / A woman singing amam songs (while holding the end of the idioglott clarinet (amam) in her mouth, thus amplifiying the sound of it). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0356.jpg
Idioglott klarinétot (amam) fújó férfi, illetve az amam másik végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) éneklő nő / A man blowing an idioglott clarinet (amam) and a woman singing amam songs (while holding the other end of the instrument in her mouth, thus amplifiying the sound of it). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0657.JPG
Mpiq Toan, látogatóban Ea Hiuban / Mpiq Toan, on a visit in Ea Hiu. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0662.JPG
Mpiq Toan, látogatóban Ea Hiuban / Mpiq Toan, on a visit to Ea Hiu. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0663.JPG
Mpiq Toan, látogatóban Ea Hiuban / Mpiq Toan, on a visit to Ea Hiu. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0764.jpg
Kávéültetvények és hangosbeszélő / Coffee plantations and loudspeaker. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0774.jpg
Rhade kultúrház / A Rhade „house of culture”. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0778.jpg
Nedvesrizsföld / Wet-rice field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0783.jpg
Érő rizs a nedvesrizsföldön / Ripening rice on the wet-rice field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0823.jpg
Két férfi idioglott klarinéten (amam) zenél: az egyik fújja a hangszert, a másik az amam másik végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) énekel / Two men playing amam music: one of them blows an idioglott clarinet (amam), the other sings amam songs while holding the other end of the instrument in his mouth, thus amplifiying the sound of it. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0825.jpg
Amam dalokat éneklő férfi, az idioglott klarinét végével (amam) a szájában / Man, singing amam songs with the idioglott clarinet in his mouth. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0826.jpg
Idioglott klarinétet (amam) fújó férfi / Man, blowing an idioglott clarinet (amam). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0827.jpg
Két férfi idioglott klarinéten (amam) zenél: az egyik fújja a hangszert, a másik az amam másik végét a szájában tartva (és ezzel a hangszer hangját dorombtechnikával felerősítve) énekel / Two men playing amam music: one of them blows an idioglott clarinet (amam), the other sings amam songs while holding the other end of the instrument in his mouth, thus amplifiying the sound of it. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0833.jpg
Buon Jat A. falu kultúrháza / ”House of culture” of Buon Jat A. village. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0834.jpg
Az elromlott hangosbeszélőt megjavítják / Fixing the broken loudspeaker. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0879.jpg
Cséplés a nedvesrizsföldön / Threshing on the wet-rice field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0883.jpg
Cséplés a nedvesrizsföldön / Threshing on the wet-rice field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0889.jpg
Aratás sarlóval / Cutting the rice with a sickle. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0891.jpg
Cséplés a nedvesrizsföldön / Threshing on the wet-rice field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_0997.jpg
Mpiq Toan, egy ház ablakában / Mpiq Toan seated in a house window. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1007.jpg
Rizssör-ivás vendégségben / Drinking rice-beer from a jar. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1094.jpg
Ea Hiu telefonátjátszó tornya, rajta hangszórók / Mobile telephone transmitter of Ea Hiu (commune)and on it, loudspeakers. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1095.jpg
Ea Hiu telefonátjátszó tornya, rajta hangszórók / Mobile telephone transmitter of Ea Hiu (commune)and on it, loudspeakers. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1194.jpg
Az iskolából ebédidőben hazatérő gyerekek / School children, returning home at lunchtime. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1210.jpg
Az általános iskola felső tagozata / Senior class of the elementary school. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1270.JPG
Mpơaq Thao, fején az apjától örökölt sámánfejdísszel /  Mpơaq Thao, with his shamanic headdress, inherited from his father. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1272.JPG
Mpơaq Thao sámánfejdísze / The shamanic headdress of mpơaq Thao. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1296.jpg
Ayaq Thaq tarễalon játszik / Ayaq Thaq, blowing a small idioglot clarinet called tarễal. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1297.jpg
Ayaq Thaq tarễalon játszik / Ayaq Thaq, blowing a small idioglot clarinet called tarễal. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1298.jpg
Ayaq Thaq pipával a szájában / Ayaq Thaq, with clay pipe in her mouth. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1389.jpg
Buon Jat A. kultúrháza / „House of culture” of Buon Jat A. village. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1390.jpg
Egy rhade hosszúház, előtte a kávészárító betonudvar, rajta száradó fa és napozó kutyák / A Rhade longhouse, in front of it, a paved courtyard for coffee drying, and on it, firewood and dogs. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1519.jpg
A felsőtagozatos iskola udvarán a gyerekek a délutáni tanítás előtt dobszóra tornagyakorlatokat végeznek / Students of the senior class of the elementary school do gymnastics to drumbeats before starting their lessons. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1523.jpg
A táblára felírt, egy havi angol feladatsor / Monthly English exercises and lessons written on the blackboard. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1525.jpg
A tanterem, úttörőnyakkendős tanulókkal / The class with students wearing pioneer cravats. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1532.jpg
Egy Hô apó idézet az iskolában: „Az, hogy a vietnami állam ragyogóbb lesz-e, jobban fejlődik-e, mint más nagy országok, a ti erőfeszítéseitektől függ.” / A quotation from Ho Chi Minh in the school: „Whether the Vietnamese state will be more glorious and whether it will develop quicker than other, bigger countries, depends on your efforts”.  Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1537.jpg
Az iskola fő épülete / The main building of the school. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1640.jpg
Beszélgető emberek a házban. Az előtérben TV / People, chatting in a house. In the foreground a TV set. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1646.jpg
Az előbbi ház TV-je / The TV set of the house. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1653.jpg
Családi örökség, neylonzacskóban: ezüstpénzek, ezüstkarperecek, tömbezüst (nễn klơam), nyaklánc / Family heirloom kept in a plastic bag (and displayed for the sake of photography): silver coins and bracelets, a block of silver (a traditional standard unit), and necklace of semi-precious stones. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1654.jpg
Tömbezüst (nễn klơam) pénz / A block of silver (nễn klơam) (a traditional standard unit). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1658.jpg
Féldrágakő nyaklánc / Necklace of semi-precious stones. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1659.jpg
Tömbezüst (nễn klơam), előtte 3 db. ezüstkarperec, az előtt 4 db. nagy ezüstpénz (dong liang) és 5 db. kis ezüstpénz (práq pané) / Block of silver (nễn klơam), 3 silver bracelets, 4 pieces of big silver coins (dong liang), 5 pieces of small silver coins (práq pané). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1848.JPG
Achuaih Bê, a sámánfejdíszével /  Achuaih Bê, with his shamanic headdress. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1853.JPG
Achuaih Bê sámánfejdísze egy tálcán /  Achuaih Bê’s shamanic headdress displayed on a plate. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_1889.jpg
A hangosbeszélő az út mentén / Loudspeaker on the roadside. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_2030.jpg
A -központ tanácskozóterme / Meeting room of the commune’s headquarter. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_4914.jpg
A 3 napos temetési rítus alatt a virrasztók szórakoztatására végig nyitva tartott TV és DVD: éppen Mickey Mouse kalandjai láthatók / TV and DVD in use during the whole funeral ceremony and mourning that last three days. On the screen Mickey Mouse’s adventures. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5135.jpg
Nemrégiben elárasztott, felszántott és bevetett rizsföldek / Recently inundated, ploughed and sowed rice-fields. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5142.jpg
Az elárasztott rizsföldet „csettegővel” szántó férfi / A man ploughing his rice-field with a modern machine. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5151.jpg
A zöldellő-sarjadó rizs / Rice shoots. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5156.jpg
A megnyitott csatornából elárasztják vízzel a rizsföldet / The rice-fields being inundated. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5162.jpg
Gyomlálás a nedvesrizsföldön / Weeding on the rice-field. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5281.jpg
Egy férfi Quảng Trị-beli rokonaival mobilon tárgyal / Man, talking with his relatives in Quảng Trị on mobile phone. Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_5334.jpg
Egy asszony, szájában pipával, a telefont veszi fel / A woman answers the telephone (with pipe in her mouth). Ea Hiu falu és járás / Ea Hiu village and commune (Krông Pắc, Ðắc Lắc tartomány / province), 2007.
DSC_6835.JPG
A mpơaq Takhon által 1989-ben, Vargyas Gábor részére készített sámánfejdísz „copfjai” és attribútumai / Plaited pigtails and attributes of the shamanic headdress made by mpơaq Takhon in 1989 for Gábor Vargyas. Budapest, 2008.
DSC_6836.JPG
A mpơaq Takhon által 1989-ben, Vargyas Gábor részére készített sámánfejdísz / Shamanic headdress made by mpơaq Takhon in 1989 for Gábor Vargyas. Budapest, 2008.
DSC_6837.JPG
A mpơaq Takhon által 1989-ben, Vargyas Gábor részére készített sámánfejdísz, V.G. fején, elölről / Shamanic headdress made by mpơaq Takhon in 1989 for Gábor Vargyas, on G.V.’s head. Budapest, 2008.
DSC_6842.JPG
A mpơaq Takhon által 1989-ben, Vargyas Gábor részére készített sámánfejdísz, V.G. fején, hátulról / Shamanic headdress made by mpơaq Takhon in 1989 for Gábor Vargyas, on G.V.’s head (rear-view). Budapest, 2008.
NRK_PH_41981.jpg
Egy brú falu képe Khe Sanh közelében / View of a village near Khe Sanh. Hướng Hóa kerület / district, 1985.
NRK_PH_41982.jpg
Egy brú falu képe Khe Sanh közelében / View of a village near Khe Sanh. Hướng Hóa kerület / district, 1985.
NRK_PH_42002.jpg
Hoong falu főnökének a háza / House of the head of Hoong village. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42013.jpg
Xalô falu párttitkára és családja / Party secretary of Xalô village and his family.  Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985
NRK_PH_42020.jpg
Xanỡt éneklés furulyakíséretre / Xanỡt singing to the accompaniment of a flute. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42024.jpg
Xanot éneklés furulyakíséretre / Xanỡt singing to the accompaniment of a flute. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42027.jpg
Nézelődő brú asszonyok / Women, hanging around. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42029.jpg
Hoong falu főnöke és családja / The head of Hoong village and his family. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42064.jpg
Bambuszciterán (plữa) és lanton (ting tông) játszó fiúk / Boys playing on a bamboo zither (plữa) and lute (ting tông). Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42065.jpg
Mpơaq Noang furulyával, a háza verandáján /  Mpơaq Noang blows his flute on the verandah. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42073.jpg
Falukép / Village view. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42074.jpg
Falukép / Village view. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42075.jpg
Kilátás Hoong faluból a mu Blễng nemzetség szentélye (lape) felé / View from Hoong village towards the sanctuary of the mu Blễng clan. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42078.jpg
Egy anya, két gyermekével / Mother with her two children. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42079.jpg
Egy férfi és családja / A man and his family. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42080.jpg
Kisfiú, régi indokínai piaszterekből készült nyaklánccal / Young boy with a necklace made of old Indochinese piasters. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42085.jpg
„Bételrágási” ima (cha panang labaq): a sámán, achuaih Bê, az egyik résztvevőnek italt kínál a bételes csészéből a legyezőjén /  „Betel chewing” prayers (cha panang labaq): the shaman offers a small cup of alcohol to one of the participants in the ritual. The small cup is placed into a bigger cup containing the requisites for betel-chewing and is served on the fan of the shaman. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_PH_42090.jpg
Khe Sanh látképe: az adminisztratív központ / Panoramic view of Khe Sanh: the administrative center. Khe Sanh, 1985.
NRK_PH_42091.jpg
Khe Sanh látképe: a piac és a tengerpart felé vezető út / Panoramic view of Khe Sanh: the marketplace and the road leading towards the seaside. Khe Sanh, 1985.
NRK_PH_42100.jpg
Khe Sanh látképe: a tengerpart felé vezető út. Az előtérben egy ház, bombatölcsérbe telepített kerttel / Panoramic view of Khe Sanh: the road leading towards the seaside. In the foreground a house with a small garden in a bomb-crater. Khe Sanh, 1985.
NRK_PH_42102.jpg
Khe Sanh látképe: egy ház, és a bombatölcsérbe telepített kert / Panoramic view of Khe Sanh: the road leading towards the seaside. In the foreground a house with a small garden in a bomb-crater. Khe Sanh, 1985.
NRK_Ph_42179.jpg
Viseletbe öltözött férfi / Man wearing traditional clothes. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42186.jpg
A szája körül tetovált nő, pipával, a hátán gyermekével / Woman with pipe, tattooed around her mouth, with a child on her back. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42188.jpg
Az irtásföld Ayua But falu közelében / The swidden near Ayua But village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42190.jpg
Az irtásföld Ayua But falu közelében / The swidden near Ayua But village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42191.jpg
Az irtásföld Ayua But falu közelében / The swidden near Ayua But village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42193.jpg
Az irtásföld Ayua But falu közelében / The swidden near Ayua But village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42194.jpg
Dolgozó emberek az irtásföldön / Men and women working on the swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_PH_42195.jpg
Ásóbotos férfiak / Men with digging sticks. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_PH_42197.jpg
Ásóbotos férfiak és vető nők / Men with digging sticks, and women sowing. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_PH_42198.jpg
Vető nők / Women sowing. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_PH_42200.jpg
Dolgozó emberek az irtásföldön / Men and women working on the swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_PH_42204.jpg
Dolgozó emberek az irtásföldön / Men and women working on the swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42206.jpg
Vető nők / Women sowing. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42207.jpg
Vető nő: a derekán kiskosár a vetőmaggal / Sowing woman: on her hip a small basket with seed-corns. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42209.jpg
Az irtásföld és az erdő / The swidden and the forest. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42211.jpg
Az ásóbot által fúrt lyukak a földben / The holes made by the digging stick. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42214.jpg
Az irtásföldön keresztülhaladó emberek / Passers by on the swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42221.jpg
A nedvesrizsföld az őrzőkunyhókkal és a madárijesztő-rendszerrel / Wet-rice fields with guardian-huts and the system of scarecrows. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42222.jpg
A nedvesrizsföld, a háttérben a madárijesztővel / Wet-rice field with scarecrow. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42223.jpg
Irtásföldi kunyhó az irtásföld és a nedvesrizs-parcella határán / Guardian-hut on the border of the swidden and the wet-rice field. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42249.jpg
Bivalyáldozati oszlop, Bombax fából, meglocsolva, hogy újra kisarjadjon / Sacrificial post made of a Bombax tree and watered in order to take root and to sprout. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42288.jpg
Áldozati szertartás során rizssört ivó férfiak / Men drinking rice-beer at a sacrificial ceremony. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42289.jpg
Áldozati szertartás során rizssört ivó férfiak / Men drinking rice-beer at a sacrificial ceremony. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42294.jpg
A sanỡt éneklést furulyával kísérő férfi / A man accompanies the singer of sanỡt with his flute. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42295.jpg
Vargyas Gábor a sanỡt  éneklést magnóra veszi fel. / Gábor Vargyas recording sanỡt singing. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42296.jpg
A rizssör-ivó, sanỡt  éneklő résztvevők a szertartáson / Participants in a sacrifice singing sanỡt-songs and drinking rice-beer. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42308.jpg
Az áldozati állatok főzése fémüstökben / Cooking the sacrificial animals in metal cauldrons. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42309.jpg
Az áldozati állatok főzése fémüstökben / Cooking the sacrificial animals in metal cauldrons. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42310.jpg
Az áldozati állatok főzése fémüstökben / Cooking the sacrificial animals in metal cauldrons. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42323.jpg
Gongon játszó férfi / Gong player. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42325.jpg
A rizssör-ivó, sanỡt  éneklő résztvevők a szertartáson / Participants in a sacrifice singing sanỡt-songs and drinking rice-beer. Arơăng falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42353.jpg
Trứl Vứl falu látképe / View of Trứl Vứl village. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42355.jpg
Trứl Vứl falu látképe / View of Trứl Vứl village. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42366.jpg
Halászat vetőhálóval / Fishing with a cast-net. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42374.jpg
Halászat vetőhálóval / Fishing with a cast-net. Trứl Vứl falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42381.jpg
Falukép bivalyokkal / View of the village with buffalos. Trứl Vứl falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42382.jpg
Falukép bivallyal / View of the village with buffalos. Trứl Vứl falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42386.jpg
Marhacsorda a karámban / Cattle herd in a corral. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42387.jpg
A csorda kihajtása / Letting out the herd from the corral to graze. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42392.jpg
A csorda kihajtása / Letting out the herd from the corral to graze. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42403.jpg
Munkába igyekvő asszonyok / Women setting out to work. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42406.jpg
Házbelső gongokkal és fémtálcákkal / Interior of a house with gongs and brass plates. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42407.jpg
Házbelső gongokkal és fémtálcákkal / Interior of a house with gongs and brass plates. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42413.jpg
Falukép / Village view. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42419.jpg
Rálátás Arơăng falura a hegyről / View of Arơăng village from the hill. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42437.jpg
Az irtásföldek Malai falu mellett / Swiddens, near Malai village. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42447.jpg
Malai falu látképe a dombról / View of Malai village from the hill. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42453.jpg
A fürdő, és vízmerítő hely Malai faluban / Water source for drinking and bathing in Malai village. Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42459.jpg
Az iskola, és a tanítók háza / The school and the house of the Vietnamese teachers. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42460.jpg
Az üres iskola, belülről / The interior of the school. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42529.jpg
Az idioglott bambuszklarinét (tarễal) készítése: a lyuktávolságok kimérése / Making a small idioglott clarinet: measuring the distance between the holes. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42530.jpg
Az idioglott bambuszklarinét (tarễal) készítése: a lyuktávolságok kimérése /  Making a small idioglott clarinet: measuring the distance between the holes. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42531.jpg
Az idioglott bambuszklarinét (tarễal) készítése: a lyuktávolságok kimérése /  Making a the small idioglott clarinet: measuring the distance between the holes. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42532.jpg
Az idioglott bambuszklarinét (tarễal) készítése: a lyuktávolságok kimérése /  Making a small idioglott clarinet: measuring the distance between the holes. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42533.jpg
Az idioglott bambuszklarinét (tarễal) készítése: a lyuktávolságok kimérése /  Making a small idioglott clarinet: measuring the distance between the holes. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42539.jpg
Lanton (ting tông) játszó fiú / Boy playing on lute (ting tông). Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42540.jpg
Bambuszdorombon játszó fiú / Boy playing jew’s harp. Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42542.jpg
Idiofon bambuszhangszer (achúng) készítése /  Making an idiophon bamboo instrument (achúng). Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_42544.jpg
Idiofon bambuszhangszer (achúng) készítése /  Making an idiophon bamboo instrument (achúng). Ayua Co falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_47083.jpg
Házioltárok / House altars. Vung Kho falu/village, Ða Krông körzet / district, 1986.
NRK_Ph_47087.jpg
Házioltárok / House altars. Vung Kho falu/village, Ða Krông körzet / district, 1986.
NRK_Ph_47101.jpg
Disznót etető asszony / Woman feeding a pig. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47121.jpg
Szerelmes éneket éneklő férfi / Man singing love songs. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47123.jpg
Feláldozandó csirkék ketrecben és összekötött lábú disznó egy verandán / Chickens in cages and a tied pig on a verandah to be sacrificed. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47124.jpg
Egy ház, Hoong faluban / A house in Hoong village. Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47141.jpg
Egy irtásföld Xalô falu közelében / A swidden near Xalô village. Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47142.jpg
Egy asszony az irtásföldön gyomlál / Woman weeding in the swidden. Xalô falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47333.jpg
Tanítás Hoong falu iskolájában / A class in Hoong’s school. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47334.jpg
Tanítás Hoong falu iskolájában / A class in Hoong’s school. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47335.jpg
Tanítás Hoong falu iskolájában / A class in Hoong’s school. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47420.jpg
Bambuszdorombon játszó fiú / Boy playing on a bamboo jew’s harp. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47421.jpg
Alternatív szerelmes éneket (taq oai) lantkíséretre éneklő fiú / Boy singing alternate love songs (taq oai) to lute accompaniment. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47422.jpg
Esti taq oai felvételek / Taq oai recording in the evening. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47423.jpg
Esti taq oai felvételek / Taq oai recording in the evening. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47424.jpg
Esti taq oai felvételek / Taq oai recording in the evening. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_47444.jpg
Esti taq oai felvételek / Taq oai recording in the evening. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1986.
NRK_Ph_041419.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041420.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041421.jpg
Lanton játszó fiú / Lute player. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041422.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041423.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041424.jpg
Lanton játszó fiú / Lute player. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041425.jpg
Csoportkép a zenész gyerekekkel / Group photo of boy musicians. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041426.jpg
Csoportkép a zenész gyerekekkel / Group photo of boy musicians. Dông Cho falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041427.jpg
Mpơaq Noang, furulyával, a verandán / Mpơaq Noang blows his flute on the verandah. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041428.jpg
Mpơaq Noang, furulyával, a verandán / Mpơaq Noang blows his flute on the verandah. Cóc falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041436.jpg
Gyermekek, kobaktök víztartókkal / Children with gourd water containers. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041441.jpg
Szoptató anya, gyermekeivel / Mother breast-feeding her children. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041452.jpg
Indulás a kertekbe / Setting out for the swiddens. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041454.jpg
A disznók etetése / Pig feeding. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041456.jpg
A sámán, sámánszertartás közben / The shaman at work at a ceremony. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041457.jpg
A sámán segédje, az idioglott klarinétet (pĩ) fújja / The assistant of the shaman blows the idioglott bamboo clarinet (pĩ) as an accompaniment to his song. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041458.jpg
Sámán és segédje a szertartás alatt / Shaman and assistant at work. Hoong falu/village, Hướng Linh járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041468.jpg
Tarễalon játszó férfi / Man blowing a small idioglott bamboo clarinet (tarễal). Tram falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041469.jpg
Tarễalon játszó férfi / Man blowing a small idioglott bamboo clarinet (tarễal). Tram falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041491.jpg
Egy sír Ruong falu temetőjében / A grave in the cemetery of Ruong village. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041492.jpg
Egy sír Ruong falu temetőjében / A grave in the cemetery of Ruong village. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041493.jpg
Egy sír Ruong falu temetőjében / A grave in the cemetery of Ruong village. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041494.jpg
Egy sír Ruong falu temetőjében / A grave in the cemetery of Ruong village. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041495.jpg
Egy sír Ruong falu temetőjében / A grave in the cemetery of Ruong village. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041499.jpg
Furulyázó asszony / Woman playing a flute. Ruong falu/village, Hướng Tân járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041531.jpg
A disznók kifogása hurokkal a készülő irtásföldről / Snaring the domestic pigs from a future swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041532.jpg
A disznók kifogása hurokkal a készülő irtásföldről / Snaring the domestic pigs from a future swidden. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041539.jpg
Pihenő bivalycsorda a falu szélén / Buffaloes resting on the edge of the village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041541.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041542.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041543.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041544.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041545.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041546.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041547.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041548.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041549.jpg
A tarễal készítése / Making the tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041550.jpg
Játék a tarễalon / Man playing on a tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041551.jpg
Játék a tarễalon / Man playing on a tarễal. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041552.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041553.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041554.jpg
Bambusz citerán (plữa) játszó fiú / Boy playing on a bamboo zither (plữa). Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041555.jpg
Lanton játszó fiú / Boy playing on a lute. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041556.jpg
Lanton játszó fiú / Boy playing on a lute. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041557.jpg
Lanton játszó fiú / Boy playing on a lute. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041558.jpg
Bambuszdoromb készítése / Making a bamboo jew’s harp. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041559.jpg
Bambuszdoromb készítése / Making a bamboo jew’s harp. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041560.jpg
Bambuszdoromb készítése / Making a bamboo jew’s harp. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041561.jpg
Bambuszdoromb készítése / Making a bamboo jew’s harp. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041562.jpg
Bambuszdoromb készítése / Making a bamboo jew’s harp. Sari falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041578.jpg
Sanỡt éneklés furulyakíséretre / Sanỡt-singing to flute accompaniment. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041579.jpg
Sanỡt éneklés furulyakíséretre / Sanỡt-singing to flute accompaniment. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041584.jpg
Bambuszdorombon játszó fiú / Boy playing on a jew’s harp. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041585.jpg
Bambuszdorombon játszó fiú / Boy playing on a jew’s harp. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041594.jpg
Szájorgonán játszó fiú / Boy playing on a mouth-organ. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041599.jpg
Taq oai éneklés /  Taq oai singing. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041601.jpg
Sanỡt éneklés /  Sanỡt-singing. Malai falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041602.jpg
Gongon játszó asszony / Woman playing on a gong. Malai II. falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041620.jpg
Taq oai felvétel Ayua But iskolájában / Taq oai-recording in the school of Ayua But village. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041631.jpg
Játék az achung nevű hangszeren / Achung-player. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041632.jpg
Játék az achung nevű hangszeren / Achung-player. Ayua But falu/village, Hướng Phùng járás/commune, 1985.
NRK_Ph_041766.jpg
Gongon játszó katu fiú / Katu boy playing on a gong. Phú Lộc járás/commune, Thừa Tiên tartomány / province, 1985.
NRK_Ph_041767.jpg
Gongon játszó katu fiú / Katu boy playing on a gong. Phú Lộc járás/commune, Thừa Tiên tartomány / province, 1985.
NRK_Ph_041768.jpg
Gongon játszó katu fiú / Katu boy playing on a gong. Phú Lộc járás/commune, Thừa Tiên tartomány / province, 1985.
NRK_Ph_041769.jpg
Gongon játszó katu fiú / Katu boy playing on a gong. Phú Lộc járás/commune, Thừa Tiên tartomány / province, 1985.
Divinációk / Divinations
Divináció: adeh a kardon
Jóslás a kardra feltűzött fémedénnyel / Divination with the metal pot thrust onto the top of the sword.
Divinacio: csirke a kardon
Jóslás a kardra feltűzött csirkével / Divination with the chicken thrust onto the top of the sword.
Divinacio: disznó a kosárban
Divináció a kardra feltűzött vagy a kard hegyére kosárban felakasztott disznóval a lélek visszahívásakor / Divination with the pig thrust onto the top of the sword or put in a basket and hung on top of a sword at „calling back the soul”.
Divinacio: felállított kard
Divináció a felállított karddal / Divination with the vertically balanced sword.
Divinacio: kard gyertyával a tojáson
Divináció a tojáson keresztbefektetett karddal / Divination with the sword laid across the egg.
Házioltárok (és imakellékek) / House altars
Házioltár Abon
rizsistennő oltára / Altar of the divinity of the rice.
Házioltár bivalyevő
A legmagasabbra értékelt, „bivalyt evő” istenségek oltára / Altar of the most valued divinities, „eating buffalo”.
Házioltár Chiet Aruong
Chiet aruông oltár / Chiet aruông altar.
Házioltár Chiet namnot
Chiet kamnỡt oltár / Chiet kamnỡt altar.
Házioltár dísz szakáll
A házioltárok és az istenségek „szakálla” / ”Beard” of the divinities and of their altars.
Házioltár tatoambar csirke és disznóevő
A házioltár kevésbé valorizált formája a „csirkét és / vagy disznót” evő istenségeknek / Less valued form of altar for the divinities that „eat only chicken and / or pig”.
Házioltárok térben
A házban elhelyezett házioltárok sematikus képe / Schematic view of the house altars laid out in a house.
Jóslófácskák
Jóslófácskák / Divination blocks.
A sámán eszközei és felszerelési tárgyai / The shaman’s paraphernalia
Klie
A sámán kellékeit tartalmazó porceláncsésze (kliêi) / The China-bowl containing the requisites of the shaman (kliêi).
Pi azaz bambuszklarinét
idioglott bambuszklarinét (pĩ) / idioglott bamboo clarinet (pĩ).
Sámánfejdísz
Sámánfejdísz / Shamanic headdress.
Sámánoltár nagytotál
Fogadalmi figura sámánoltár készítésére (=sámánná válásra) / Ex voto figure for becoming a shaman (and making a shamanic altar).
Sámánoltár kis sámánnak
„Kis sámán” oltára / Altar of a „small” shaman.
Yiang huh agyagfigurája
A yĩang Huhot ábrázoló agyagfigura / Mud figure of yĩang Huh.
Yiang huh agyagfigurája
A yĩang Huhot ábrázoló agyagfigura / Mud figure of yĩang Huh.
Yiang huh állatkái
Állat- és emberfigurák yĩang Huh oltára alatt / Animal and human figures under the altar of yĩang Huh.
Yiang huh oltár nagytotál
Yĩang Huh oltára / The altar of yĩang Huh.